Hur kommer räntorna att utvecklas framgent?

21.01.2024
Riksbankens nuvarande prognos är att genomföra flertalet sänkningar under 2024. Detta då inflationen har kommit ned ordentligt. 


Det finns dock förutom svarta svanar en del konkreta orosmoln på himmelen. Inte minst konflikterna i Mellanöstern som redan nu har resulterat i ökande priser på bred front. 

Att vi får se ytterligare höjningar ser vi som osannolikt i skrivande stund. Man kan spekulera i att nuvarande ränta (eller snarlik) ligger kvar en längre tid än vad prognosen säger. 

Detta lär tyvärr kunna räcka för att fler negativa effekter ska synas. Det är många lån som förhandlas om under 2024 och hyresvärdar och bostadsrättsföreningar har i vissa fall täckt upp underskott i kassaflödet med eget kapital. Vi är sammanfattningsvis väldigt försiktigt optimistiska till utvecklingen närmsta tiden. 


Alfred Lingström