Nya krav på temperatur i bostäder?

03.06.2024

"Folkhälsomyndigheten publicerar nu en ny tillsynsvägledning om temperatur inomhus. En förändring jämfört med tidigare är att de nya allmänna råden har ett större fokus på höga temperaturer.

Tillsynsvägledningen består av nya allmänna råd och en ny vägledning och ersätter tidigare allmänna råd om temperatur inomhus och handboken "Temperatur inomhus". Den är i första hand framtagen för tillsynsmyndigheterna, kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnder men kan även användas av fastighetsägare och verksamhetsutövare på exempelvis äldreboenden och skolor."

Att Svenska hus klarar vintrar rätt bra är ju välkänt. Men hur klarar egentligen våra hus att stå emot värmeböljor? Om man ska tro på nuvarande prognoser så ser det onekligen ut som att värmeböljorna kommer komma mer frekvent men framförallt vara mycket värre än tidigare.

Som fastighetsägare är ju frågan hur man rent tekniskt ska lösa detta. I kommersiella fastigheter finns ofta såväl värme som kyla inbyggt i ventilationssystemet. Detta är inget nytt men en sådan åtgärd kan ju sätta käppar när alla fastigheter ska bli energisnåla. Att kyla kräver en hel del energi! 

En spontan reflektion är att just i Sverige så fungerar ju solceller bara riktigt bra på sommaren när solen är framme. Men med all denna överskottsel som produceras under riktigt soliga dagar kan man ju delvis allokera till att kyla fastigheten? Detta i kombination med bra isolering gör att detta rent tekniskt kan fungera riktigt bra.

Problemet är ju att alla hus inte har ventilationssystem eller framförallt infrastruktur (se kanaler mm) som är kompatibla med en sådan lösning. Inte minst riktigt gamla hus med självdrag. Och man kan ju knappast installera luftvärme-pumpar i varje lägenhet? Det finns säkerligen andra lösningar, det överlåter jag till experterna. Men jag förutspår att detta komma vara en standard som man kommer kräva i framtiden, dvs att kunna även kyla sin bostad. 

Kan ju avsluta detta inlägg med att mina portabla AC går på högvarv just nu i kontoret. Det var just 26 grader innan denna sattes igång för en stund sedan!